VÄLKOMMEN TILL

ED GRUPPEN

Helhetstänkande koncern

KONTAKTA OSS

ED GRUPPEN

ED Gruppen skall ligga i framkant när det gäller att nyttja möjligheterna med digitalisering och industrialisering för att vara del av hållbart samhällsbyggande.

Koncernen ska stå för helhetstänkande. Flera olika kompetenser skapar tillsammans flexibla lösningar utifrån standardiserade processer och plattformer.

BYGG & ANLÄGGNING

ED bygger drömmar för framtiden genom att skapa övervärden för våra kunder och vara en del av ett hållbart samhälle.

FASTIGHETER

Bygger och förvaltar fastigheter för hållbara samhällen.

KONSULT

Förenar kompetens, erfarenhet och innovation för att alltid ligga i framkant och leverera framtidens lösningar.

BYGGER DRÖMMAR

ED är ett av Mellansveriges ledande byggföretag.
Vår vision är att vara det moderna värdeskapande byggföretaget som bygger hållbara samhällen.
Det moderna samhället ställer högre krav på såväl byggprocessen som slutprodukten.
Vi arbetar med fokus på hållbara lösningar och nytänkande idéer samt att vi tar ett stort ansvar avseende social hållbarhetsutveckling inom byggindustrin.
Hållbarhet är en självklar del av verksamheten och organisationen. Bolaget har varit certifierat enligt ISO standarden sedan 2008. Verksamhetens aktiviteter genomsyras av våra värdeord (Lagarbete, Ansvarstagande, Kvalitet och Engagemang). Denna bas ger oss goda möjligheter att utvecklas till en av de hållbaraste framtida samhällsbyggarna.
ED står för öppenhet och en av våra stora styrkor är att skola upp nya medarbetare för att skapa framtidens ledare till att utveckla socialt och hållbart samhälle.

DEL AV HÅLLBART SAMMHÄLLSBYGGANDE