BYGGNATION OCH ANLÄGGNING

ED är ett byggföretag med fokus på hållbara lösningar och nytänkande idéer inom bygg, anläggning och projektutveckling. Bolaget startades år 2000 och har haft det primära målet att växa organiskt och bygga en tydlig företagsfilosofi.

Vision

"ED skall vara ett ledande och fristående byggföretag som skapar övervärden för kunder."

Lagarbete, Ansvarstagande,
Kvalitet och Engagemang

BYGGER DRÖMMAR

ED står för öppenhet, bolaget satsar på engagerade medarbetare där utrymme för utveckling och ansvarstagande varit en del av verksamhetensframgång. En tydlig målbild och vision som siktar på att skapa mervärden för kunderna samt vara en del av hållbart samhällsbyggande har skapat förutsättningar för att bli ett alternativ till de nationella bolagen.