BYGGNATION OCH ANLÄGGNING

ED är ett byggföretag med fokus på hållbara lösningar och nytänkande idéer inom bygg, anläggning och projektutveckling. Bolaget startades år 2000 och har haft det primära målet att växa organiskt och bygga en tydlig företagsfilosofi.

Vision

"ED skall vara ett ledande och fristående byggföretag som skapar övervärden för kunder."

Lagarbete, Ansvarstagande,
Kvalitet och Engagemang

BYGGER DRÖMMAR

ED är ett av Mellansveriges ledande byggföretag.
Vår vision är att vara det moderna värdeskapande byggföretaget som bygger hållbara samhällen.
Det moderna samhället ställer högre krav på såväl byggprocessen som slutprodukten.
Vi arbetar med fokus på hållbara lösningar och nytänkande idéer samt att vi tar ett stort ansvar avseende social hållbarhetsutveckling inom byggindustrin.
Hållbarhet är en självklar del av verksamheten och organisationen. Bolaget har varit certifierat enligt ISO standarden sedan 2008. Verksamhetens aktiviteter genomsyras av våra värdeord (Lagarbete, Ansvarstagande, Kvalitet och Engagemang). Denna bas ger oss goda möjligheter att utvecklas till en av de hållbaraste framtida samhällsbyggarna.
ED står för öppenhet och en av våra stora styrkor är att skola upp nya medarbetare för att skapa framtidens ledare till att utveckla socialt och hållbart samhälle.