INVESTMENT

Ett naturligt steg i ED gruppen är att identifiera verksamheter med bra potential där kompetens, erfarenhet och utveckling möter varandra. Affärsidén är att stödja verksamheterna med resurser och möjligheter så att de kan växa och bli ledande i de regioner de verkar i. Vi ser ett långsiktigt perspektiv gällande våra investeringar och stödjer strategiskt viktiga initiativ för att kontinuerligt kunna lyfta verksamheter till nya nivåer.

Koncernens vision

"Koncernen ska stå för helhetstänkande. Flera olika kompetenser skapar tillsammans flexibla lösningar utifrån standardiserade processer och plattformer.""

Laganda, Ansvarstagande,
Kvalitet och Engagemang

GT EL Sverige AB

GT EL arbetar med skräddarsydda elinstallationslösningar till alla typer av fastigheter och anläggningar. GTEL grundades 2007 och har som affärsidé att med kunskap och erfarenhet se över kundernas totala behov.