KONSULTTJÄNSTER

Koncernens utgår ifrån ett helhetstänk där arkitekter, ingenjörer, byggare och konstruktörer jobbar tillsammans för att ta fram visioner och hantera utmaningar. Målsättningen är att utmana den traditionella byggbranschen genom kvalificerade lösningar inom arkitektur, installation bygg och anläggning under samma tak. ED gruppen tror på olika kompetenser som förenas för att vara del av hållbart samhällsbyggande

Koncernens vision

"Koncernen ska stå för helhetstänkande. Flera olika kompetenser skapar tillsammans flexibla lösningar utifrån standardiserade processer och plattformer."

Lagarbete, Ansvarstagande,
Kvalitet och Engagemang

Byggkoordinator

Byggkoordinator grundades 1999 med målet att bistå med kompetens, nytänkande och erfarenhet för att säkra byggprocessen i alla skeden. Med bred kompetens och mångårig erfarenhet av byggprojekt kan Byggkoordinator driva och leda projekt genom alla dess faser, från idé till färdig produkt.

Arkitektgruppen GKAK

Arkitektgruppen GKAK är ett innovativt och dynamiskt arkitektkontor med bred erfarenhet inom arkitektur och inredning. Med höga kreativa ambitioner, ett brinnande engagemang för arkitektur, gedigen teknisk kompetens och en djup förståelse för byggprocessen vill GKAK alltid ta nästa steg för att sätta människor och upplevelser i fokus.

A2H Byggteknik AB

A2H vill förena kompetens, erfarenhet och innovation för att alltid ligga i framkant och leverera framtidens lösningar. Tillsammans med kunderna vill man sätta ett avtryck och bidra till hållbart samhällsbyggande. Med medarbetarna i fokus och främsta tillgång satsar A2H på deras utveckling för att alltid se till att man möter kunders behov och förväntningar.

BYGGER DRÖMMAR

ED Gruppen skall ligga i framkant när det gäller att nyttja möjligheterna med
digitalisering och industrialisering för att vara del av hållbart samhällsbyggande.