I rollen som Affärschef kommer Henrik Eklund ansvara för att skapa nya affärsmöjligheter, fortsatt utveckla koncernen i helhet samt jobba med frågor som rör förvärv, digitalisering och finansiering.

Henrik arbetar sedan 3 år tillbaka som regionchef för Swedbank i Stockholm och Östergötland. Henrik är en marknadsorienterad person samt en engagerad och driven ledare. Sedan tidigare har han även haft olika chefsroller i både Swedbank och Danske Bank.

– Det känns superspännande att få möjligheten att utvecklas och ta nästa steg samt bidra och tillämpa all min erfarenhet inom en helt ny bransch. ED Gruppens vision och syn på medarbetare och kunder ska bli spännande att få ta del av.  Det ska bli både inspirerande och roligt att få vara med och bidra till den resa som påbörjats inom ED Gruppen, säger Henrik.

ED Gruppen ser Henrik som en nyckelperson och kommer med sin tidigare erfarenhet skapa ett långsiktigt mervärde för ED Gruppen AB.

– Tillsättningen av en nyckelperson som Henrik är ett nästa steg i utvecklingen av vår koncern, säger Eddy Demir, VD/Grundare ED Gruppen.