Vi vill tacka samtliga medarbetare, beställare och samarbetspartners för den gångna året, vi ser nu framåt mot nya utmaningar och framgångar i 2019.